TERRITORIO

Para entender o castro de Remonde hai que coñecer o territorio da contorna que fornece claves sobre o seu emprazamento.

Propomos dúas aproximacións a través destes dous  videos: