O CASTRO

A limpeza vexetal permitiu apreciar a configuración real do castro e descobrer a presenza dun alxibe tallado na rocha a carón das murallas.

Curvado_partes do castro

Descrición de estruturas e restos materiais

 

Mais o contexto da comarca tamén conta novas historias que axudan a a comprender o tamaño e emprazamento estratéxico do castro. Fixemos dous pequenos videos que resumen a ilustran estes aspetos.

Remonde_Alxibe-1

O Alxibe,unha novidade!